לחץ כאן להדפסה

 מרכז המשפחה הקדושה  - ב"ס לחינוך מיוחד

רחוב פאולוס הששי 6021/76

ת.ד. 50586  נצרת 16163

טל:04-6573443 פקס: 04-6550299